Skip to main content

Allmänna villkor

I våra uppdragsbrev för revisionsuppdrag i svenska aktiebolag hänvisas till FARs allmänna villkor. Vänligen se bifogade filer för FARs allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer samt FARs allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster.