Skip to main content

Redovisning

Våra redovisningskonsulter hjälper dig och ditt företag med den finansiella rapporteringen. Vi erbjuder tjänster i form av löpande bokföring samt biträde med årsbokslut, årsredovisningar och deklarationer. Du som kund väljer vilka moment som du önskar hantera själv och vad du överlämnar till oss.

Vi är angelägna om att tillämpa ett modernt arbetssätt och utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Detta ställer krav på oss som rådgivare att tillhandahålla ett bredare tjänsteutbud samt även anstränga oss för att ge ett mervärde till dig som kund. Vi arbetar nära våra kunder och agerar gärna som en samarbetspartner i alla frågor som rör företagets ekonomi. Exempel på rådgivningstjänster som vi erbjuder är budgetering, kalkylering, likviditetsprognoser, start och avveckling av bolag samt nyckeltalsanalyser. 

Vår redovisningsavdelning finns representerad på alla våra tre kontor. Kontakta gärna någon av våra konsulter för att höra mer om vad vi kan erbjuda dig och ditt företag.