Skip to main content

Revision

Revisionen utgör en kvalitetskontroll av ditt företags finansiella information. Som kund får du en trygghet att din redovisning är korrekt samtidigt som ditt företag får en trovärdighet gentemot exempelvis långivare, kunder och leverantörer.

Våra revisionskunder är såväl mindre företag som större koncerner som verkar främst inom vårt geografiska verksamhetsområde och har den gemensamma nämnaren att de kategoriseras som ägarledda. Du som kund ska kunna känna dig trygg med att vi håller en hög professionell nivå i vårt granskningsarbete, samtidigt som vi levererar ett mervärde till dig som kund.

Luminor Revision är ett auktoriserat revisionsbolag och har för närvarande fem auktoriserade revisorer som är medlemmar i branschorganisationen FAR.