Skip to main content

Baker Tilly

För att kunna upprätthålla hög kvalité och tillhandahålla ett bredare tjänsteutbud ingår vi från och med 1 juli 2021 i nätverket Baker Tilly. Det är ett nätverk med ca 805 anställda fördelade på 78 kontor i Sverige. Baker Tilly Sverige är i sin tur en del av Baker Tilly International med verksamhet i 145 länder och ca 41 300 medarbetare. Luminor Revision AB kan genom Baker Tilly ge entreprenörsföretag oavsett storlek det bästa från två världar – servicekänslan och det personliga engagemanget hos en lokalt ägd byrå i kombination med resurserna och specialistkompetensen i en global organisation. Det gör oss unika och ger dig som kund trygghet och kompetens!

Luminor Revison AB är ett självständigt delägarföretag i Baker Tilly Sverige, en oberoende medlem i Baker Tilly International. Baker Tilly International Limited är ett engelskt bolag. Baker Tilly International erbjuder inga tjänster till klienter. Varje medlemsföretag är ett eget och oberoende företag och beskriver sig själva som sådant. Luminor Revision AB är varken Baker Tilly Sveriges eller Baker Tilly Internationals agent, har inte befogenhet att teckna Baker Tilly Sveriges firma, Baker Tilly Internationals firma, agera å Baker Tilly Sveriges vägnar eller Baker Tilly Internationals vägnar. Varken Baker Tilly International, Baker Tilly Sverige, Luminor Revision AB eller något av de andra medlemsföretagen i Baker Tilly International eller delägarföretagen i Baker Tilly Sverige har något ansvar för varandras handlingar eller åtaganden. Namnet Baker Tilly med tillhörande logga används med licens från Baker Tilly International Limited. A partner firm of Baker Tilly Sverige, an independent member of Baker Tilly International.