Skip to main content

En fullservicebyrå som finns i Växjö, Älmhult och Markaryd

Luminor Revision är en fullservicebyrå som är verksam inom revision, redovisning och skatt där bred erfarenhet kombineras med ett stort engagemang. Inom revision är vår kärnverksamhet lagstadgad revision och tillhörande granskningsuppdrag medan redovisningsdelen erbjuder allt från bokslut och deklarationer till avstämningar och kvalificerad rådgivning. Våra skattekonsulter arbetar brett med fokus på inkomstskatt för såväl företag som privatpersoner men håller även utbildningar och seminarier.