Skip to main content

Skatterådgivning

Luminor Revision har en egen skatteavdelning som hjälper våra kunder med vägledning inom skatteområdet. Vi agerar som rådgivare åt företag av varierande storlek samt även privatpersoner. Som kund hos oss får du hjälp med att betala rätt skatt, vilket innebär att din skattekostnad vare sig blir för hög eller för låg. Du ska uppleva oss som en professionell samarbetspartner med ett personligt engagemang för din situation. 

Vår huvudsakliga specialitet är inkomstskatt. Genom vårt nätverk kan vi dock erbjuda kvalificerad rådgivning även inom andra områden såsom moms, fastighetstaxering och internationell beskattning.

Vi hjälper ditt företag att navigera rätt i skattelagstiftningen och att rapportera korrekta skatteunderlag till myndigheter och andra intressenter. Som företagare får du även hjälp att skatteoptimera dina ägaruttag och din avkastning från företaget, oavsett om du verkar via bolag eller enskild firma. Därutöver har vi stor erfarenhet av att biträda vid olika transaktioner, inbegripet företagsöverlåtelser, fastighetstransaktioner, generationsskiften och ägarförändringar i fåmansföretag. 

Våra skattekonsulter är regelbundet anlitade som lärare och föreläsare inom skatteområdet.